آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.dastdooz.com/charm/products/products.html
عنوان انگليسى چرم دست دوز شمال - کیف چرمی - چرم شترمرغ
عنوان فارسى کیف چرم - کمربند چرمی - چرم شترمرغ و گاوی
توضيحات ناز و نیاز !
دوست داشتن و دوست داشته شدن !
غریزه ی اصلی انسانها !
هنر همواره پاسخی به این نیازبوده
هنر افسونگر قلبهاست ، دریچه ای برای فرار از یکنواختی
هنر آراستن ، محبوبترین هنرهاست ، هنری برای محبوب قلبها شدن
تن آراهای زیبا خواستنی هستن و شما رو خواستنی تر می کنن !
چرم ؛ افسونگری در دستان ما
استفاده گسترده از چرم مصنوعی و طبیعی در بسیاری از محصولات صنعتی امروز بیانگر نقش مهم چرم از دوران باستان
تا به امروز در آفرینش زیبایی می باشد.
با رشد تقاضا برای محصولات چرمی در قرن 19 و 20 روند تولید از هنرمندان دست دوز رفته رفته جای خود را به
تولید صنعتی داد
هنر دست فراموش شد...
تولید انبوه ، یک شکل ، یکسان و بی روح ...
اما... رشد ثروت و شکل گیری طبقه ممتاز جدید قرن 20 و 21 نیازهای جدیدی را آفریدخ است.
تقاضا برای محصولاتی منحصر به فرد و محدود!
محصولات هنری کار دست...
محصولاتی که هر یک روح زنده ای از هنرمند سازنده ی خود گرفته اند...
هر یک ویژگی منحصر به فرد خود را دارند ، اگر حتی شکل کلی یکسانی داشته باشند در جزئیات یکتا ، منحصر به فرد و ممتازند.
محصولاتی که برای شما و فقط شما ساخته می شوند با دستان یک هنرمند که عشق آفرینش هنر ، روح زنده طبیعت را در آنها دمیده...
هنر بی همتای هنرمندان واقعی در هیاهوی محصولات صنعتی و فرصت طلبان عرصه ی هنر ، گم و نابود شده است .
هنر دوستان و مشتریان این عرصه ... سردرگم و نا مطمئن از محصولاتی که به عنوان محصولات هنری و کاربردی عرضه می شود....
خلائی در عرضه مطمئن محصولات هنری و کاربردی در زندگی...
خلاء برندی هنری که هنرهای کهن را به نیازهای روز پیوند داده و اطمینان در خرید را بیافریند!
چرم دست دوز شمال برای پاسخ به این نیاز آفریده شد ، هنر دستهای هنرمندان ما ، هنری کهن را در نیازهای روزمره ما زنده کرده است.
شما که هنر را در زندگی روزمره تان وارد خواهید کرد ...
زیبایی منحصر به فرد شما ، هدیه ی هنرمندان ما به شما !
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader