این سایت شما را با دنیای باستان آشنا می‌سازد. از طریق این سایت می‌توانید با ادبیات و زبان‌های مختلف ، با فلسفه و قوانین کشورها و تاریخچه‌ی آنها آشنا شوید. این سایت ساختمان‌های تاریخی و شهرهای باستانی را به شما معرفی می‌کند. شما می‌توانید از بخش باستان‌شناسی و هنر این سایت نیز دیدن نمایید.