> چاینا نیوز
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.chinanews.cn
عنوان انگليسى chinanews
عنوان فارسى چاینا نیوز
توضيحات این سایت متعلق به شبکه خبری کشور چین می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader