طراحی و عرضه انواع نرم افزار های مدیریتی، مالی، حسابداری و صنفی نظیر :<br /> نرم افزار مدیریت فروش رستوران ، نرم افزار مدیریت تاکسی سرویس ، نرم افزار فروشگاهی ، نرم افزار مدیریت تالار ، سیستم فراخوان نوبت دهی و ...