> مرکز خدمات فولاد ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى www.irsteel.com
عنوان انگليسى Iran Steel Service Center
عنوان فارسى مرکز خدمات فولاد ایران
توضيحات این سایت برای خدمات رسانی اطلاعاتی در زمینه تجارت آهن و فلز در جهان راه اندازی شده است.
در حقیقت شما به عنوان یک فروشنده و یا خریدار فلز خواهید توانست اطلاعات مورد نیاز خود را بدست آوید.
کافیست که وارد irsteel.com شوید و اطلاعات مورد نیاز خود ، پیشنهادهای تجاری در زمینه آهن و فلزات و یا از نیازهای جهانی مطلع شوید..
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader