> معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://dhrd.agri-jahad.ir
عنوان انگليسى dhrd.agri-jahad
عنوان فارسى معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
توضيحات پایگاه اطلاع رسانی معاونت توسعه منابع انسانی و مجلس
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader