نشانی الکترونیکی: [email protected]<br /> <br /> شماره تلفن: 66412879 (021) و66412360 (021)<br /> نمابر: 66412691<br /> <br /> آدرس:میدان فلسطین - خیابان بزرگمهر- تقاطع خیابان برادران مظفر- پلاک 12 و 14