شرکت ERDAS راه‌حل‌های جغرافیایی لازم را در اختیار سایر شرکت‌ها قرار می‌دهد. این شرکت آنالیزها ، اندازه‌گیری‌ها ، شبیه‌سازی‌ها و اداره کردن اطلاعات جغرافیایی را انجام می‌دهد و هم‌چنین می‌تواند اطلاعات جغرافیایی را به صورت دو بعدی و سه بعدی ارائه دهد. شما می‌توانید سایر محصولات این شرکت را مشاهده نمایید.