> پایگاه اطلاع رسانی فعالیتهای قرآنی دانشجویان ایران
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iska.ir
عنوان انگليسى iska
عنوان فارسى پایگاه اطلاع رسانی فعالیتهای قرآنی دانشجویان ایران
توضيحات از اینکه مـا را انتخـاب نموده اید مـتشکریم . ما نیز خود را متعهد میدانیم این اعتماد و حسن انتخاب شما را با ارائه خدمات مطلوب ارج نهاده و اعتماد شما را پاس بداریم .برای ارتباط با ما میتوانید از روشهای زیر استفاده فرمائید:
آدرس : تهران – خ انقلاب – خ قدس – خ بزرگمهر – پلاک 97 تلفن :,7- 66485656
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader