> حوزه هنری استان یزد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.artyazd.com
عنوان انگليسى artyazd
عنوان فارسى حوزه هنری استان یزد
توضيحات این مرکز از ابتدای فعالیت خودبا توجه به مناسبتهای مختلف اقدام به برگزاری نمایشگاههای متعدد هنری از جمله طراحی. نقاشی . گرافیک خوشنویسی .هنر های دستی . رنگ روغن . قاب وچرم مینیاتور . کاریکاتور.... از هنرمندان استان نموده وتوانسته زمینه تشویق و ترغیب دیگر هنرمندان را در این زمینه فراهم نماید .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader