> یزد تکفا
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.yazdtakfa.com
عنوان انگليسى yazdtakfa
عنوان فارسى یزد تکفا
توضيحات در سال1384 با کنسرسیومی از 65 موسسه حقیقی و حقوقی استان که هریک تجربه های زیادی در زمینه های مختلف مشاوره ،نظارت ، اجرا و پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی و نرم افزاری همچنین شبکه و اتوماسیون داشتند ‏باهماهنگی و همکاری شورای راهبری فناوری اطلاعات استان ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،سازمان نظام صنفی رایانه ای و واتحادیه صنف رایانه پایه گذاری و تاسیس گردید. شرکت از بدوتاسیس به دلیل ماهیت فراگیر خود که تعداد زیادی از کارشناسان و متخصصین در زمینه های فوق را در بر داشت مورد حمایت نهادهای مختلف دولتی و خصوصی استان قرارگرفت به نحوی که در بسیاری از پروژه های بزرگ استانی بعنوان نماینده بخش خصوصی معرفی گردید، فعالیت اصلی شرکت در چارچوب حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات درمحورهای کلی سخت افزار، آموزش،مشاوره،نظارت،عامل چهارم ومهندسی اطلاعات طبقه بندی میشود.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader