این سایت متعلق به شخصی به نام David Rumsey است. این شخص نقشه‌هایی را از کشور امریکا از قرن ۱۸ و ۱۹ ، هم‌چنین نقشه‌های دیگری را از جهان ، آسیا ،افریقا ، اروپا و اقیانوسیه ترسیم کرده که می‌تواند مورد استفاده‌ی شما قرار گیرد. در این سایت می‌توانید مجموعه‌ای از اطلس‌ها ، کره‌ی زمین ، کتاب‌های جغرافیا مربوط به بچه‌ها و نقشه‌های مختلف مثل: نقشه‌های جیبی ، نقشه‌های دیواری را ملاحظه نمایید. برای ایجاد شکل و تصویر از نرم‌افزارها و تجهیزات خاصی استفاده می‌کنند که شما می‌توانید لیست این نرم‌افزارها را در سایت مذکور ملاحظه کنید.