پروژه کنترل از راه دور موتور برق چاههای کشاورزی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اجرا شد . این طرح اولین بار توسط پرسنل اداره برق مروست و با همکاری بخش خصوصی انجام و پیاده سازی شد .