> سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.markazi.rmto.ir
عنوان انگليسى markazi.rmto
عنوان فارسى سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی
توضيحات نشانی : اراک - خیابان جهاد ( هپکو ) - انتهای خیابان هادی
کد پستی: 8945-5-38189
سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی

تلفن : 3130060 -3135002 -0861
نمابر : 3140238 -0861
وب سایت سازمان : http://www.markazi.rmto.ir
پست الکترونیک : ttoreza@Gmail.com -- ttoreza@Yahoo.com
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader