> وب سایت کرمانشاه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.kermanshahweb.com
عنوان انگليسى kermanshahweb
عنوان فارسى وب سایت کرمانشاه
توضيحات استان کرمانشاه در غرب کشور ایران قرار دارد این استان از شمال با کردستان از مشرق با همدان از جنوب شرقی با لرستان و از جنوب با ایلام همسایه است و در غرب نیز با کشور عراق هم جوار است استان کرمانشاه بخشی از رشته کوه زاگرس است .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader