آدرس : همدان - میدان باباطاهر - جنب هتل باباطاهر <br /> تلفن : 4220070- 0811 ، 4223023- 0811 ، 4238565-0811<br /> فاکس : 4222221<br /> ایمیل :hamadan@kanoonparvaresh.com