بانک صادرات ایران با سرمایه ای افزون بر16هزار میلیارد ریال و برخورداری از گسترده‌ترین شبکه شعب بانکی در داخل با 3300 شعبه ونزدیک به 30 شعبه و واحد بانکی فعال در خارج از کشور ، 56 سال است که در عرصه بانکداری و ارائه خدمات بانکی به مردم شریف میهن اسلامی می درخشد.