برگزیده شدن پروژه دانش آموزان دبیرستان شهید مهدوی به عنوان 25 تیم برتر جهان در مسابقه بین المللی یونسکو (Mondialogo) و راهیابی به مرحله نهایی در کشور چین را تبریک می گوییم.