به موجب اساسنامه شرکت گاز استان خراسان شمالی (سهامی خاص) ،‌خلاصه اهداف و وظائف این شرکت عبارت است از : <br /> الف) دریافت،توزیع،خرید و فروش و حق العمل کاری گاز طبیعی با رعایت مقررات و قوانین مربوطه <br /> ب) حفظ ، نگهداری و اداره عملیات مربوط به شبکه های توزیع گاز ، ایستگاههای تقلیل فشار ، ایستگاههای اندازه گیری ، ایستگاههای حفاظت از زنگ و سایرتاسیسات و ابنیه مرتبط با فعالیتهای شرکت <br /> ج) ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی ، فروش گاز براساس قرارداد و اهتمام در ارتقاء کیفیت خدمات قبل و بعد از فروش به مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی <br /> و...