> شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.abfa-nkh.ir
عنوان انگليسى abfa-nkh
عنوان فارسى شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی
توضيحات استان خراسان شمالی - بجنورد - خیابان شهید چمران خیابان آزادی (حنایی سابق) -ستاد مرکزی شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی
یا با تلفن های 5-2245913 و یا فاکس 2245911 با پیش شماره 0584 تماس حاصل فرمائید .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader