> شهرداری شهرکرد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.sh-shahrekord.ir
عنوان انگليسى sh-shahrekord
عنوان فارسى شهرداری شهرکرد
توضيحات شهرستان شهرکرد با مساحت حدود ۳۶۹۲ کیلومتر مربع در شمال شرق استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است از لحاظ موقعیت نسبی از سمت شمال و شرق و جنوب شرقی به استان اصفهان از طرف غرب به شهرستان کوهرنگ و از طرف جنوب و جنوب شرقی به فارسان و اردل منتهی میشود. مرکز این شهرستان شهرکرد است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader