> شرکت سیستم های اطلاعاتی صنعت یار
آفتاب
نشانى اينترنتى www.sanatyar.net
عنوان انگليسى Sanatyar Information Systems Co.
عنوان فارسى شرکت سیستم های اطلاعاتی صنعت یار
توضيحات مجری پروژه های فن آوری اطلاعات ارائه دهنده سیستم های مالی حسابداری خرید فروش انبار بودجه حقوق و دستمزد واحد اعتباری برنامه ریزی تولید برآورد و آنالیز قیمت و....
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader