ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان کردستان مقدم سرمایه گذاران و علاقه مندان به سرمایه گذاری در استان کردستان را گرامی میدارد