> مدیریت کتابخانه های عمومی استان کردستان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.kordestan.iplf.ir
عنوان انگليسى kordestan.iplf
عنوان فارسى مدیریت کتابخانه های عمومی استان کردستان
توضيحات دومین کتابخانه ای که در شهر سنندج به صورت عمومی و بیشتر به منظور استفاده دانش آموزان و معلمین شهر ایجاد شد کتابخانه امور تربیتی بود ه که در محل فعلی موزه سنندج واقع بود .
بدنبال تصویب قانون ایجاد کتابخانه های عمومی در سال 1344اولین کتابخانه عمومی توسط دولت در سال 1346 در بخش دیواندره ایجاد و راه اندازی گردید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader