دانشمندان آمریکایی در آزمایشگاه دولتی اسلحه «لوس آلاموس»، موفق به ساخت پر شتاب ترین کامپیوتر جهان موسوم به «رودرانر» شده‌اند.