مدرسه ابتدایی دخترانه امام حسین (علیه السلام) - تایباد : خراسان رضوی