مدرسه راهنایی دخترانه امام حسین (علیه السلام) – شماره 2 : خراسان رضوی