منطقه 14 تهران<br /> عصر حاضر را می‌توان عصر اطلاعات نامید زمینه‌ساز این تحول جدید در صنعت نیمه هادی‌ها و در نتیجه رایانه است در دنیای امروز که دانش بشری به سرعت در حال دگرگونی و تحول می‌باشد علوم و صنایع گوناگون به طور شگفت انگیزی به رایانه وابسته است و استفاده از امکانات رایانه‌ای و ارتباط از طریق شبکه‌های رایانه‌ای، افقهای جدیدی را در راه آنها گسترده است.