باشگاه نجوم تهران در تیر ماه 87 بدلیل تعطیلی آخرین چهارشنبه ماه با تاخیری چند روزه ، در آخرین روز ماه , دوشنبه 31 تیر ماه در تالار ورشو تهران برگزار میشود