پودرهای ریخته گری دوغابی، ورق های SAN, PS , ABS, PETG، ورق های پلی متیل متاکریلات، ورق های PVC/ABS، ورق های اکسترود و کواکسترود شده برای صنایع خودرو سازی، طراحی و تزیین قطعات خودرو