> اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ea-tvto.ir
عنوان انگليسى ea-tvto
عنوان فارسى اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
توضيحات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، برای دومین بار در سال 2000 میلادی ( اولین بار سال 1975 م ) به عضویت رسمی سازمان جهانی آموزشهای مهارتی (TVTO ) در آمده و اهداف زیر را دنبال می نماید.
1 – تعیین و ارتقاء سطح مهارت در کشور
2 – نیل به استانداردهای جهانی
3 – ترغیب جوانان به کسب مهارت های حرفه ای
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader