> گمرک آذربایجان شرقی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://ea-customs.gov.ir
عنوان انگليسى ea-customs.gov
عنوان فارسى گمرک آذربایجان شرقی
توضيحات وظایف حوزه نظارت:
نظارت بر حسن اجرای امور گمرکات تابعه استان آذربایجان شرقی
صدور مجوز ورود موقت موضوع ماده 12 ق.م.ص.و.و براساس تفویض اختیار گمرک ایران
ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های واصله به گمرکات تابعه
رسیدگی به تقاضاهای واصله به حوزه نظارت گمرکات استان
رسیدگی به گزارشات و شکایات کتبی مراجعه کنندگان
انجام بازرسی های ادواری و اتفاقی از گمرکات تابعه
جمع آوری آمار از گمرکات استان
ارائه گزارشات از وضعیت گمرکات استان به ستاد مرکزی گمرک ایران
هماهنگی با سازمانهای دیگر در جهت رفع مشکلات و بهبود وضعیت
حوزه نظارت افزوده شده اند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader