> شهرداری مرند
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.marand.ir
عنوان انگليسى marand
عنوان فارسى شهرداری مرند
توضيحات مرند شهری است که در دوران اورارتویی به نامهای ''سانگی بوتو'' و ''اواهو'' یا مانداگارنا بوده و در عصر اسلامی نیز مرکز حکومت روادیان مرند محسوب شده و دارای آثار تاریخی ممتازی چون کلیسای سن استپانوس و مسجد جامع و چند شهر تاریخی گمشده و بقعه متبرکه و کاروانسراو پل و سد باستانی است و علمای طراز اول و نویسندگان و محققین و مورخین و شاعران و هنرمندانی فرزانه از این منطقه بر تارک تاریخ و فرهنگ درخشیده اند...
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader