آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.australiantouristguides.com
عنوان انگليسى australian tourist guides
عنوان فارسى توریسم
توضيحات از طریق این شبکه می‌توانید برنامه‌ی مسافرت خود را به این کشور تنظیم و هماهنگ نمایید. این سایت متعلق به یک انجمن توریستی در استرالیا می‌باشد و هدف آن بالا بردن استانداردهای هدایت‌کننده‌ی توریستی است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader