> انجمن ورزشی پیلاتس
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.pilates.ir
عنوان انگليسى pilates
عنوان فارسى انجمن ورزشی پیلاتس
توضيحات بمنظور یافتن راهکاری برای حل مشکلات بدنی ناشی از اینگونه فعالیتهای آسیب زا به فکر چاره جویی بودیم تا راه نوین ، مناسب و ارزان که به وسایل گوناگون و یا فضای مخصوص یا لباس کفش گران احتیاج ندارد را جستجو کردیم .
تحقیقات و مطالعه در کتابهای ورزشی ، ارتباطات رایانه ای و بالاخره مسافرتهای متعدد به کشورهای خارج از جمله امریکا ،آلمان و کانادا و اینکه این کشورها ورزش پیلاتس را جزء اولویتهای اول تمرینات ورزشی خود قرار داده اند مرا تشویق به مطالعه و تحقیقات بیشتر در مورد این رشته جدید ورزشی کرد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader