آفتاب

لینک های مفید آفتاب

انرژی

نمایش ۱ تا 25 از ۵۲ مقاله

:www.watersaving.ir سر شیرهای لمسی (کاهنده مصرف آب ) بدلیل ترکیب آب و هوا مصرف آب را تا 87 در صد کاهش می دهند،قابل نصب روی کلیه شیر آلات بوده و به صورت مکانیکی عمل می نمایند.با لمس کردن ضامن موجود در سر شیر جریان آب قطع و وصل خواهد شد .کار کرد سر شیر های تک لمسی به این صورت است که جریان و دمای آب تنظیم و قطع و وصل جریان به صورت لمسی انجام خواهد شد.سرشیرهای تک لمسی در سالهای اخیر در بیش از 24 کشور...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵۲ مقاله