کاربراتور مهمترین قطعه در سیستم هایسوخت رسانی کاربراتوری است.
یک کاربراتور باید خواسته های زیر را برآورده سازد:
۱ ) تهیه مخلوط صحیح هوا و سوخت برای شرایط مختلف کار موتور در …

کاربراتور مهمترین قطعه در سیستم هایسوخت رسانی کاربراتوری است.

یک کاربراتور باید خواسته های زیر را برآورده سازد:

۱ ) تهیه مخلوط صحیح هوا و سوخت برای شرایط مختلف کار موتور در زمانی بسیارکوتاه

۲) مصرف کم سوخت در وضعیت کار عادی موتور

۳) امکان تأمین حداکثر قدرت در حالت بار کامل

۴) روشن شدن موتور در هر درجه حرارت و کارکرد منظم آن در حالت دور آرام

۵) پایداری تنظیم های انجام یافته روی کاربراتور برای یک مدت طولانی و امکان تنظیم ها با توجه به شرایط کاری موتور

۶) سادگی، قابلیت اطمینان و دوام

۷) سهولت تعمیر و نگهداری

کاربراتور چگونه کار می کند؟

عامل اصلی کار کاربراتور ایجاد مکش (خلأ) در روی مجرای خروج سوخت (ژیگلور) می باشد.این کار توسط قسمتی از بدنه کاربراتور به نام ونتوری یا گلوگاه انجام می گیرد. ونتوری در حقیقت مقطع کاهش بدنه کاربراتور می باشد. با باز شدن صفحه گاز هوا توسط سیلندر موتور مکیده شده و به داخل کاربراتور جریان می یابد. در هنگام عبور از ونتوری به علت کاهش مقطع عبور، سرعت هوا افزایش یافته و فشار محفظه ونتوری کاهش می یابد و مکشی ایجاد می نماید که به مراتب از سایر مقاطع کاربراتور بیشتر است. بنابراین چنانچه مجرای سوخت به این قیمت متصل شود، سوخت مکیده شده و پس از مخلوط شدن با هوا به داخل سیلندر وارد می شود. انواع کاربراتور: کاربراتور ها از نظر جریان هوا به سه دسته تقسیم می شوند:

کاربراتور با جریان هوا از بالا به پایین:

در این کاربراتور نیروی جاذبه به جریان مخلوط سوخت و هوا به داخل موتور کمک می کند و در نتیجه تغذیه موتور بهتر انجام می شود. علاوه بر آن دسترسی به کاربراتور از نظر فضای تعمیراتی نیز بهتر می باشد. به همین دلیل این نوع کاربراتور برروی اکثر خودروها به کار می رود که می توانند شامل کاربراتورهای یک مرحله ای یا دو مرحله ای باشند. کاربراتور خودروهای نیسان، پراید، پژو از این نوع می باشند.