محققان موفق به تولید قرصی شده‌اند که می‌‌تواند عمر انسان را تا ۳۰ سال افزایش دهد. پروفسور جان اسپیک‌من از دانشگاه ابردین برای تحقیق در زمینه تغییر متابولیسم بدن در جهت افزایش …

محققان موفق به تولید قرصی شده‌اند که می‌‌تواند عمر انسان را تا ۳۰ سال افزایش دهد. پروفسور جان اسپیک‌من از دانشگاه ابردین برای تحقیق در زمینه تغییر متابولیسم بدن در جهت افزایش طول عمر موفق به کسب پاداش ۴۵۰ هزار پوندی شد.

بررسی‌های این پروفسور به همراه تیم تحقیقاتی‌اش نشان داد که افزایش متابولیک در بدن موش باعث افزایش طول عمر این جانور می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌‌دهد که افزایش مقدار هورمون تیروکسین که در گلو تولید می‌شود، به این روند کمک می‌کند. این امر همچنین منجر به کاهش تولید بنیان‌های آزاد در بدن می‌شود که اغلب این بنیان‌ها در صورت تولید شدن به بافت‌های بدن آسیب می‌رسانند.