پرورش گل محبوبه شب ( یاس شب)

این گیاه گونه ای از گیاهان جنس CESTRUM از خانواده گوجه فرنگی ها SALONACEES میباشد . محل اصلی و اولیه آنرا آمریكای جنوبی و مركزی و جزایر آنتیل می دانند . و در این جنس حدود ۲۰۰ گونه درختچه دائمی و …

این گیاه گونه ای از گیاهان جنس CESTRUM از خانواده گوجه فرنگی ها SALONACEES میباشد . محل اصلی و اولیه آنرا آمریكای جنوبی و مركزی و جزایر آنتیل می دانند . و در این جنس حدود ۲۰۰ گونه درختچه دائمی و همیشه سبز وجود دارد . برگهای این گیاهان عموما ساده وبیضی شكل واطراف برگها صاف و صیقلی میباشد. اگر برگ این گیاهان را در بین انگشتان بفشارند ( له كنند) بوی بسیار نامطبوعی به مشام میرسد . گلهای این گیاهان خیلی كوچك و لوله ای یا قیفی شكل میباشد و بصورت خوشه ای در سر شاخه ها قرار دارند . رنگ گلها در انواع گوناگون متفاوت است و به رنگهای سفید - سبز- زرد- قرمز- بنفش تیره دیده میشوند . بعض از انواع آن دارای گلهای معطر در شب هستند . پس از خشك شدن و ریختن گلها بجای آن میوه های تمشك مانند ریز و گردی ظاهر میشود . ● طرز كاشت و پرورش : رشد این گیاهان نامنظم و نامرتب است و شاخه ها بطور نامنظم به اطراف میرویند . بمنظورمنظم کردن و شکل دادن به گیاه ، هرسال پس از پایان گلریزان میتوان ساقه های قدیمی را هرس نمود . در نقاطی كه هوا زیاد سرد نمی شود می توان این گیاهان را در فضای آزاد و در محل آفتابگیر كاشت .ولی در نقاطی كه هوا خیلی سرد میشود بهتر است آنها را به داخل گلخانه منتقل سازند و یا در كنار دیوارآفتاب گیر بكارند . آبیاری مرتب این گیاهان در تابستان ضرورت دارد . ● روش تكثیر : به دو طریق صورت می گیرد ۱) تكثیر وسیله بذر . ۲) تكثیر به روش قلمه زدن . گیاه محبوبه شب یا (یاس شب) این درختچه از كشور شیلی به نقاط دیگر جهان منتقل شده است . درختچه ای است كه ارتفاع آن تا ۳ متر می رسد . برگهایش دارای بوی زنند ه و نامطبوع میباشد . این گیاه در نقاطی كه هوا ملایم است ، در تمام مدت سال گل می دهد . گلها به رنگ زرد و سبز می باشند( بدینمعنی که قسمت شیپوری گل زرد است و همانطور که بسمت انتهای لوله قیفی مانند میرود برنگ سبز ملایم تبدیل میشود .) و با شروع شب و تاریك شدن هوا بوی عطرمطبوعی از آنها به مشام میرسد . زمانیكه گلریزان خاتمه یافت ، بجای گلها دانه های گرد كوچكی كه میوه درختچه میباشد ظاهر می شود . میوه و برگ این گیاه دارای مواد سمی می باشد . در نقاطی كه هوا ملایم و مرطوب باشد بذر این گیاه در زمین ریخته و پراکنده میشود و تولید نهالهای جدید می کند . همچنین از پاجوش ها نهالهای تازه ظاهر میشود . ریشه این گیاه خیلی قوی و استوار است . ● خاك مناسب : برای رشد این گیاه استفاده از خاك نرم و مرغوب ضرورت دارد .