جنسیت: مرد
نام پدر: حاج عباس‌قلی خان سهم‌الملک اراکی
تولد و وفات: (۱۲۶۷ -۱۳۲۶) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: پایه‌گذار کشاورزی نوین در ایران
ملقب به صمصام‌الملک. …

جنسیت: مرد
نام پدر: حاج عباس‌قلی خان سهم‌الملک اراکی
تولد و وفات: (۱۲۶۷ -۱۳۲۶) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: پایه‌گذار کشاورزی نوین در ایران
ملقب به صمصام‌الملک. در خانواده‌ای زمین‌دار متولد شد. وی تحصیلات خود را در فرانسه در رشتۀ کشاورزی به اتمام رساند و پس از بازکشت به ایران ، ابتدا در سمت معاونت وزارت فواید عامه به‌کار پرداخت و سپس عهده‌دار وزارت کشاورزی شد. او برای پیشگیری امراض دامی به تأسیس مؤسسۀ رازی و تربیت گروهی از دامپزشکان همت گماشت. بیات با فعال‌کردن مدرسۀ فلاحت ، مقدمات تأسیس دانشکدۀ کشاورزی را فراهم آورد. در دوران خدمت او شعب خاصی برای امور دفع آفات ، جنگلبانی ، ایستگاه‌‌‌‌‌های کشاورزی پی‌ریزی شد. وی در آلمان درگذشت.