جنسیت: مرد
نام پدر: محمد بن علی
تولد و وفات: (۴۵۰ -۵۰۴) قمری
محل تولد: طبرستان
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه و شافعی ، محدث ، مفسر و مدرس
مشهور به عماد طبری و عمادالدین طبری یا عماد …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمد بن علی
تولد و وفات: (۴۵۰ -۵۰۴) قمری
محل تولد: طبرستان
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه و شافعی ، محدث ، مفسر و مدرس
مشهور به عماد طبری و عمادالدین طبری یا عماد کیا یا عمادالدین کیا و معروف کیاهراسی. وی را تالی و ثانی ابوحامد غزالی بلکه شایسته‌تر از وی می‌دانند. در نیشابور از امام الحرامین ، ابوالمعالی جوینی ، فقه آموخت و در مذهب و اصول برآمد. او در نطامیه نیشابور پس از اتمام درس توسط استاد ، درس او را برای شاگردان حوزه تقریر و اعاده می‌نمود. سپس در بیهق به تدریس اشتغال یافت. آن ‌گاه به بغداد رفت و تا پایان عمر در نظامیه تدریس کرد. وی شیخ‌الشافعیه بغداد بود.او از زید بن صالح آملی و جماعتی دیگر حدیث روایت کرد. سعدالخیر و عبیدالله بن محمد غالب و ابوطاهر سلفی از وی روایت کرده‌اند. او لعن به یزید بن معاویه را به صراحت جایز می‌دانست. ابن اثیر می‌گوید که جهال به او اتهام عقیده مذهب باطنی (اسماعیلیه) بستند و سلطان محمد او را دستگیر و زندانی کرد و آن‌گاه جمعی از علماء بر برائتش گواهی دادند آزادشد. در بغداد درگذشت و در مقبرهٔ باب ابرز در کنار ابواسحاق شیرازی به خاک سپرده شد. از او آثار نیکوئی بجا ماند. از آثارش: "احکام‌القرآن" ، در چهار مجلد؛ "شفاء‌المسترشدین فی مباحث المجتهدین" ، در خلافیات؛ "لوامع‌الدلائل فی زوایا‌المسائل"؛ "تعلیق فی اصول‌الفقه" ، نقض و ردّی بر "مفردات الامام احمد".