جنسیت: مرد
نام پدر: شیخ محمد طه بن علامه شیخ نصرالله حویزی
تولد و وفات: (۱۳۴۰ - ... ) قمری
محل تولد: عراق - نجف اشرف
شهرت علمی و فرهنگی: عالم دینی ، فقیه ، شاعر
وی دخترزادهٔ آیت‌الله …

جنسیت: مرد
نام پدر: شیخ محمد طه بن علامه شیخ نصرالله حویزی
تولد و وفات: (۱۳۴۰ - ... ) قمری
محل تولد: عراق - نجف اشرف
شهرت علمی و فرهنگی: عالم دینی ، فقیه ، شاعر
وی دخترزادهٔ آیت‌الله شیخ حسن مامقانی است. سطوح را در خدمت مدرسین بزرگ آنجا خواند. در ۱۳۴۱ق به قم مهاجرت کرد و در حوزهٔ درس آیت‌الله حجت کوه‌کمری حاضر شد و تا پایان عمر آن استاد از فقه و اصول وی استفاده نمود و مدت پنج سال هم در درس آیت‌الله بروجردی شرکت کرد و از محضر آیات دیگر نیز بهره‌مند شد ، و ضمناً خود به تدریس فقه و اصول پرداخت تا در اواخر عمر پدرش ، به اصرار پدر ، به خوزستان مهاجرت کرد و در اهواز اقامت گزید و به وظائف دینی مشغول شد. وی اشعار زیبایی نیز دارد. از آثار وی: احداث مسجدی در حویزه ، حسینه‌ای در حویزه و مدرسه در اهواز است. وی دارای بیست و شش جلد مؤلفات در علوم مختلف اسلامی است. از آثار علمی‌اش: "الحیاهٔ‌الروحیهٔ"؛ در چهار مجلد؛ "التقریب الی حواشی‌التهذیب"؛ "الوشاح علی الشرح المختصر لتخلیص‌المفتاح" ، سه مجلد؛ "نتایج‌الفکر فی شرح الباب الحادی عشر" ، چهار جزء؛ "طریق‌الوصول الی کفایهٔ‌الاصول" ، چهار جزء؛ "القول‌الجامع فی تحریر فروع‌الشرایع"؛ "بحوث و آراء" ، دو مجلد؛ "التحفهٔ‌المحمدیهٔ"؛ "عواطف ثائرهٔ".