جنسیت: مرد
نام پدر: محمدقلی
تولد و وفات: (۱۲۶۱ -۱۳۴۴) شمسی
محل تولد: ایران - آذربایجان‌شرقی - تبریز
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و مترجم
از آزاد‌‌ی‌‌خواهان مشروطیت بود. نام …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمدقلی
تولد و وفات: (۱۲۶۱ -۱۳۴۴) شمسی
محل تولد: ایران - آذربایجان‌شرقی - تبریز
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و مترجم
از آزاد‌‌ی‌‌خواهان مشروطیت بود. نام اصلی ایشان محمود پهلوی بود و بعدها به محمود محمود تغییر داد.خدمات دولتی او در وزارت پست و تلگراف و سپس در رادیو بود و مدتی نیز سمت استانداری تهران را به عهده داشت. همچنین در دورهٔ پانزدهم نمایندهٔ مجلس شوراء ملی بود. وی مقالاتی در مجلهٔ "آینده" و رزنامهٔ "ستارهٔ ایران" و دیگر مجلات به چاپ رسانید. او کتاب‌های "تعلیم و تربیت در خانواده" ، "تعلیم و تربیت در مدرسه" ، "تربیت ایرانی برای جامعهٔ ایرانی" را با نام مستعار رسول نخشبی منتشر کرد. از دیگر آثار وی: "تاریخ رواط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی" در هشتمجلد؛ "شهریار" ، تزجمه؛ "جنگ نفت" ترجمه.