سید صادق گوهرین

جنسیت: مردتولد و وفات: (۱۲۹۳ -۱۳۷۴) شمسیمحل تولد: مشخص نیست.شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده ، محقق ، مدرس و مصححصرف و نحو را در مدارس قدیم آموخت. پس از اتمام تحصیلات ابتدائی و متوسطه …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۹۳ -۱۳۷۴) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده ، محقق ، مدرس و مصحح
صرف و نحو را در مدارس قدیم آموخت. پس از اتمام تحصیلات ابتدائی و متوسطه ، در دانش‌‌سرای عالی لیسانس گرفت. وی در ۱۳۱۹ش تدریس ادبیات و فلسفه و روان‌شناسی در دبیرستان‌‌های تهران را به‌‌عهده گرفت و در ضمن خدمت موفق به اخذ دکترا در رشتهٔ ادبیات فارسی شد و رسالهٔ خود را در لغات و آثار مولا جلال‌الدین رومی ، به نام "فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی" در شش مجلد تدوین کرد. از دیگر آثار وی: "حجهٔ‌الحق ابوعلی سینا"؛ "پیر جنگی" ، "حکایاتی از مثنوی؛ مقدمه‌ای بر "شمس الحقائق"؛ تصحیح و تعلیقات "منطق‌الطیر" عطار نیشابوری؛ "داستان بهرام گور"؛ تصحیح و تعلیقات "اسرارنامه" عطار نیشابوری؛ "شرح اصطلاحات تصوف".