جنسیت: مرد
نام پدر: شیخ محمدرحیم
تخلص: مجنون
تولد و وفات: (۱۲۸۸ -۱۳۶۹) شمسی
محل تولد: ایران - همدان - تویسرکان
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و شاعر
پدر وی از شاعران و ادیبان نامور …

جنسیت: مرد
نام پدر: شیخ محمدرحیم
تخلص: مجنون
تولد و وفات: (۱۲۸۸ -۱۳۶۹) شمسی
محل تولد: ایران - همدان - تویسرکان
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و شاعر
پدر وی از شاعران و ادیبان نامور بود. پارسا علوم ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود و مازندران و تهران به‌ پایان برد. از آن پس چندی آموزگار و مدتی رئیس تحقیق امنیۀ غرب بود و سپس به شرکت بیمۀ ایران منتقل شد. از سال ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۹ش منشی و نایب‌رییس انجمن ادبی و عضو دایمی و عضو هیئت‌مدیره فرهنگستان ایران نیز بود. پارسا شاعری اجتماعی و غزلسرا بود. غزل را نیکو می‌سرود و در ساختن قطعه و رباعی توانایی داشت. آثار او در مجله‌ها و روزنامه‌ها چاپ می‌شد. از آثار او: تصحیح و چاپ "دیوان" شاهزاده افسر سبزواری؛ تصحیح و چاپ "دیوان" رضی‌الدین آرتیمانی؛ تصحیح "دیوان" عنصری؛ "تاریخ تویسرکان"؛ "تحریر هزار صفحه فهرست کتابخانۀ مدرسه سپهسالار تهران"؛ تصحیح و چاپ "قیصرنامه" ادیب پیشاوری و همچنین مقالات متعددی در مجلات ادبی که به‌چاپ رسیده است. یکی از کارهای مهم و قابل توجه پارسا به‌ نظم درآوردن حکایت‌‌‌های آموزنده و مثل‌های اقوام مختلف دنیاست که قسمتی از آنها در دورۀ شش‌سالهٔ مجلۀ "گوهر" به‌چاپ رسیده است. "دیوان" اشعار او حدود ده‌هزار بیت است که تاکنون به ‌چاپ نرسیده است.