جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده
وی علاوه بر نوازندگی ، از قصه‌خوانها و شاهنامه‌خوانهای دربار طهماسب صفوی (۹۳۰-۹۸۴ق) بود. …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده
وی علاوه بر نوازندگی ، از قصه‌خوانها و شاهنامه‌خوانهای دربار طهماسب صفوی (۹۳۰-۹۸۴ق) بود. او علاوه بر نواختن کمانچه ، عود نیز می نواخت و استادی بی‌قرینه بود. در زمان سلطنت شاه اسماعیل ثانی از نزدیکان و خواص او گردید.