جنسیت: مرد
نام پدر: علی خان
تولد و وفات: (۱۳۰۴ -۱۳۸۴) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - حبیب‌آباد از دهات برخوار
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و روزنامهٔ نگار
تحصیلات مقدماتی را در …

جنسیت: مرد
نام پدر: علی خان
تولد و وفات: (۱۳۰۴ -۱۳۸۴) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - حبیب‌آباد از دهات برخوار
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و روزنامهٔ نگار
تحصیلات مقدماتی را در موطن خود ، نزد درویش علی‌اکبر ، و در اصفهاتن در امامزاده اسماعیل و مدرسهٔ کاسه‌گران به پایان رسانید. وی طبع شعر روانی داشت و بر ضد خرافات اشعاری می‌سرود. او در ۱۳۲۶ق ، زمانی که اقبال‌الدوله حاکم اصفهان بود ، کتاب "فتح‌المجاهدین" را به بحر متقارب به رشتهٔ نظم کشید و منتشر نمود. مکرم در ۱۳۳۹ق روزنامهٔ "صدای اصفهان" و در ۱۳۴۰ق مجلهٔ "سپاهان" را در اصفهان منتشر کرد. او مدتی به شغل وکالت روزگار می‌گذراند و در اواخر عمر در کتابخانهٔ شهرداری اصفهان خدمت نمود. وی درتخت فولاد به خاک سپرده شد. از دیگر آثارش"دیوان" شعری می‌باشد مشتمل بر سه قسمت: ۱- غزلیات ۲- مبارزه با خرافات ۳- اشعار متفرقه.