جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالحسین
تولد و وفات: (۱۲۹۹ - ... ) شمسی
محل تولد: ایران - فارس - شیراز
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر ، نویسنده و مترجم
تحصیلات ابتدائی را به همراه فراگیری کامل قرآن …

جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالحسین
تولد و وفات: (۱۲۹۹ - ... ) شمسی
محل تولد: ایران - فارس - شیراز
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر ، نویسنده و مترجم
تحصیلات ابتدائی را به همراه فراگیری کامل قرآن و بسیاری از متون فارسی سپری کرد. در دورهٔ اول دبیرستان توانست عربی و قواعد صرف و نحو را بیاموزد. آن‌"گاه به دانش‌‌‌سرای مقدماتی آباده رفت و دورهٔ آموزگاری را گذراند و سپس به خدمت وزارت فرهنگ درآمد. پس از آن به تهران آمد و در ۱۳۲۸ش موفق به اخذ لیسانس و در ۱۳۳۳ش موفق به اخذ دکترا در رشتهٔ ادبیات فارسی شد. او در تأسیس بخش زبان و ادبیات در شیراز سهمی به عهده داشت و از سال ۱۳۳۴ش دانشیار دانشکدهٔ ادبیات شیراز بود و علاوه بر استادی ، ریاست بخشی فارسی نیز به عهده او بود. در ضمن مسئولیت ادارهٔ انتشارات و روابط دانشگاهی را بر عهده داشت. مژدهٔ شیرازی در شکل دادن به تدریس دانشگاهی در شیراز نقش مهمی داشت و بسیاری از استادان فعلی دانشگاه‌ها از شاگردان وی می‌باشند. از آثارش: "تازیخ بعد از اسلام"؛ "راز زندگی"؛ ترجمه‌های "تاریخ علم و فلسفه در اسلام"؛ "تاریخ ملل اسلامی" ، "نظرهائی به تاریخ جهان" نهرو ، "صدو پنجاه ‌سال جوان بمانید" و "منازل‌السائرین" خواجه عبدالله انصاری.