جنسیت: مرد
نام پدر: محمدخان قاجار
تخلص: عزت
تولد و وفات: (۱۱۸۳ -۱۲۲۰) قمری
محل تولد: ایران - فارس - شیراز
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
ملقب به اعتضادالدوله. معروف به خال اوغلی. وی …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمدخان قاجار
تخلص: عزت
تولد و وفات: (۱۱۸۳ -۱۲۲۰) قمری
محل تولد: ایران - فارس - شیراز
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
ملقب به اعتضادالدوله. معروف به خال اوغلی. وی پسردائی آقا محمدخان قاجار بود و در به‌ قدرت رساندن خان قاجار نقش داشت. عزّت قاجار در سلطنت آقا محمدخان و فتحعلی‌شاه عهده‌دار کارهای مهم حکومتی بود و حکومت گیلان و آذربایجان را به عهده داشت. خاندان امیر سلیمانی بازماندگان او هستند. لازم به‌ ذکر است که صاحب "الذریعه" وفات وی را ۱۲۵۲ ق ذکر کرده است. از آثار وی "دیوان" شعر می‌باشد.