Dizygoteca Araliaceae
این جنس را که قبلا" در جنس Aralia قرار داده بودند دارای تقریبا" ۱۷ گونه درختان همیشه سبز و یا درختچه میباشند که زیستگاه طبیعی آن استرالیا و جزایر اقیانوس آرام است. گونه‌ای که …

Dizygoteca Araliaceae

این جنس را که قبلا" در جنس Aralia قرار داده بودند دارای تقریبا" ۱۷ گونه درختان همیشه سبز و یا درختچه میباشند که زیستگاه طبیعی آن استرالیا و جزایر اقیانوس آرام است. گونه‌ای که تیشتر در باغبانی مورد استفاده مورد استفاده قرار میگیرد آرالیای زیبا و یا آرالیای دروغی به نام D. elegantissima است .

این گیاه مناسب گلخانه ، آپارتمان و منازل مسکونی و بویژه هالهای بزرگ و دفاتر کار میباشد .

در هنگام جوانی اندازه معمولی آن در منازل ۱۲۰تا ۱۶۰ سانتیمتر میباشد. برگهای نخلی شکل (بادبزنی) آن ۷ تا ۱۰ برگچه طویل بسیار زیبا که تا ۱۰ سانتیمتر درازا و ۴ سانتیمتر پهنا دارد تشکیل یافته و کناره‌های آن دندانه‌دار میباشد . برگها در ابتدا به رنگ قرمز مسی ولی بتدریج رنگ سبزتیره ای بخود میگیرند . اندازه این گیاه هنگام بزرگی به ۵/۲ متر و یا بیشتر میرسد و شکل آن کاملا" تغییر کرده و برگهای پائینی گیاه رفته رفته می‌ریزند برگها بزرگ شده و طول آنها به ۳۰ و عرض آنها به ۸-۷ سانتیمتر می‌رسد.

گونه دیگری از این گیاه که در باغبانی مورد استفاده قرار می گیرد D.veitchii می‌باشد. که برگها پهن‌تر و ارتفاع آن کوتاهتر میباشد .

روش نگاهداری

این گیاه در خانه به روشنائی بسیار زیبا و غیر مستقیم نیاز دارد . در گلخانه ها هنگام تابستان و بهار به نور نسبتا" ملایم و در هنگام پائیز و زمستان به نور بیشتری احتیاج دارد . رطوبت و همچنین حرارت زیاد هوا برای رشد سریع و مناسب ضروری است . خاک گلدان نباید اشباع از آب و یا کاملا" خشک گردد زیرا در هردو صورت برگها می ریزند . باید رطوبت محل رشد گیاه را بوسیله اسپری و یا وسایل دیگر بویژه در فصل تابستان تامین کرد . از گذاشتن این گیاه در کوران هوا نیز پرهیز نمایند . برگها را ماهی یکبار با آب با آب بدون آهک شستشو دهید . این گیاه معمولا" به هرس نیازی ندارند . در صورت ضرورت جوانه های انتهائی را پنسمان کرده و یا گیاه را بطور کامل هرس کنید تا فرم دلخواه را بدست آورید .

روش ازدیاد

۱- بوسیله بذر ۲- بوسیله قلمه – قلمه از ساقه های انتهائی گیاه و یا از قسمتهای چوبی گیاه گرفته میشود. در صورت امکان از هورمون ریشه زا استفاده شود . تنه های محکم گیاه را نیز میتوان به قطعه‌های کوچکی بریده و در فروردین ماه قلمه زد . در درختان بزرگ از قلمه هوائی نیز میتوان استفاده کرد .

۳- بوسیله پیوند- این گیاه را بروی گیاه دیگری از این خانواده به نام fatsia میتوان پیوند زد و عده‌ای معتقدند که بدین وسیله رشد آن افزایش می‌یابد .

آفات

کنه‌های گیاهی و شپشکها بویژه شپشکهای آردآلود و نرم تن از آفات مهم این گیاه میباشد .